Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้2
เมื่อวานนี้34
สัปดาห์นี้2
เดือนนี้925
รวมทั้งหมด72287

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Social Network

24/09/2563, 13:01okim
isan-22-9-63-1    วันที่ 22 กันยายน 2563 วัดหนองโพรง และวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่เดินทางมาตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 5 หมวด ได้แก่...
24/09/2563, 12:47okim
isan-22-9-63วันที่ 22กันยายน 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้รับแจ้งเหตุจากกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ เหตุไฟไหม้โรงงานยางพารา ห่างจากแยกประโคนชัยไปทางนางรอง 7-8 กิโลเมตร เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงโฟม เข้าช่วยระงับเหตุไฟไหม้โรงงานยางพารา อำเภอประโคนชัย...
24/09/2563, 12:39okim
isan-21-9-63  วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 เพือมอบหมายนโยบายในการทำงานให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง...
24/09/2563, 12:26okim
isan-20-9-63     วันที่ 20 กันยนยน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนในเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย...
24/09/2563, 12:07okim
isan-18-20-9-63   เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรี และคณะ พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุข ทต.อิสาณ เร่งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “โนอึล” ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ...
24/09/2563, 11:54okim
isan-18-9-63-1   วันที่ 18 กันายายน 2563 กองสวัสดิการสังสม เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ณ วัดหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมทางศาสนาพร้อมรับฟังเทศนาธรรม เรื่องพระพุทธศาสนากิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์...
24/09/2563, 11:42okim
isan-18-9-63-2   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปีพ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกันตน ผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ ตามนโยบาย Health Thailand"เพื่อผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา...
24/09/2563, 11:39okim
isan-18-9-63   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปีพ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกันตน ผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ ตามนโยบาย Health Thailand"เพื่อผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา...
24/09/2563, 11:24okim
isan-17-9-63  วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบศาสถานวัดทุ่งโพธิ์ โดยในกิจกรรมวันนี้ นายยุทธนา...
24/09/2563, 10:22okim
isan-16-9-63วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ เข้ารับประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
23/09/2563, 15:26okim
isan-10-9-63  วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมผู้บริหารฯ กำนันตำบลอิสาณ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอิสาณ ณ บ้านโคกสะอาด ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ของหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์...
23/09/2563, 14:55okim
isan-8-9-63 วันที่ 8 กันยายน 2563 ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ เข้ารับประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)การตรวจประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด นิเทศให้คำแนะนำปรึกษา...
23/09/2563, 14:18okim
isan-3-9-63   วันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุตำบลอิสาณ  ในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์...
02/09/2563, 14:40okim
isan-30-8-63วันที่ 30 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการเต้นแอโรบิค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลหันมาออกกำลังกายตามสไตล์ของตนเอง พร้อมด้วย ทีมงาน...
02/09/2563, 14:23okim
3-2วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอิสาณ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล...
02/09/2563, 14:09okim
isan-21-8-63-1วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพือแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาใหม่ และมอบหมายนโยบายในการทำงานให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
02/09/2563, 14:01okim
isan-21-8-63วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ แจกกล้าเมล็ดพันธุ์พืช ให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ในหมู่บ้านหรือพื้นที่บ้านอาศัยตนเองปลูกพืชผักสวนครัวนี้ เพื่อใช้ประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย...
02/09/2563, 13:53okim
isan-20-8-63-1นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ตัดต้นไม้ตามใบคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Municipality has assigned Department of Disaster Prevention and Division...
02/09/2563, 13:30okim
isan-20-8-63วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ทำให้อัตราการตายลดลง  ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น...
02/09/2563, 13:10okim
isan14-8-63วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 
02/09/2563, 12:45okim
isan-13-8-63วันที่13 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number 1 ซึ่งมีเป้าหมายจะให้เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลบาลตำบลอิสาณห่างไกลจากยาเสพติด โครงการจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
02/09/2563, 11:59okim
isan-12-8-63-1 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
02/09/2563, 11:01okim
12-8-63   วันพุทธที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ, นาง ละออ สวัสดิ์พุทรา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์และเลขาฯนายก อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ประชาชนและสมาชิกกลุ่มสตรี เข้าร่วมกิจกรรม "...
02/09/2563, 10:45okim
isan-11-8-63    วันที่  11 สิงหาคม   2563   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  เป็นประธานจัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ...
02/09/2563, 10:34okim
isan-10-8-63    สุดอลังการ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเทศบาลอิสาณ 2 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนรมิตรสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เต็มตามวัย...
07/08/2563, 14:05okim
isan-7-8-63วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 13:57okim
isan-6-8-63-2ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลตำบลอิสาณที่มีปัญหาทางสายตา ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกเทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง...
07/08/2563, 13:46okim
isan-6-8-63-1วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปี 2563 เพื่อค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง...
07/08/2563, 13:39okim
isan-6-8-63วันที่ 6 สิงหาคม 2563  ฝ่ายปกครองฯ ร่วมด้วยส่วนราชการตำบล และ ปลัดประจำตำบลอิสาณ ได้อบรมให้ความรู้ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด แก่ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ฯ ประจำตำบลอิสาณ ในโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 13:12okim
isan-4-8-63วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และ นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้มอบป้าย Clean Food Good Teste (covid-19) แก่ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ...
07/08/2563, 11:55okim
isan-3-8-63วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ผู้บริหารฯ ข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสมวัย เทศบาลตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับคณะถ่ายทำ จากช่อง NBT ที่ขอเข้ามาถ่ายทำกิจกรรมภายในโรงเรียนสร้างสุขสมวัย เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 11:28okim
isan-31-7-63วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 โดยมีนายนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี...
07/08/2563, 11:22okim
isan-28-7-63  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายประภาส  คงเทียมศรี ผู้อำนวยกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี...
07/08/2563, 11:10okim
isan-24-7-63วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาเมืองตามตัวชี้วัด 4 องค์ประกอบ...
07/08/2563, 10:56okim
isan-23-7-63-1วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รับมอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการ...
07/08/2563, 10:50okim
isan-23-7-63 การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:40okim
isan-6-7-63วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา10.50 น. รับแจ้งเหตุ 217 ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ม.11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ต.อิสาณ. อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จึงแจ้งรถน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลอิสาณออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ไฟกำลังลุกไหม้ และได้ประสานไปยังหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:35okim
isan-1-7-63-2วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ จำนวน 2 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:27okim
isan-1-7-63-1   วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ วันเปิดเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอิสาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:20okim
isan-1-7-63วันที่ 1 ก.ค. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยให้บริการประชาชน...
07/08/2563, 10:13okim
isan-27-6-63เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 แกนนำสุขภาพและอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก...
07/08/2563, 10:08okim
isan-29-6-63กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปี2563...
07/08/2563, 09:59okim
isan-24-6-63วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปี 2563 แก่ผู้นำชุมชน, อสม., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข...
04/08/2563, 15:27isanadmin
2020-08-04-08-27-02   ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลอิสาณ รับสมัครผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน     คุณสมบัติผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1. ไม่จำกัดอายุ สัญชาติไทย 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 4. มีความสามารถพื้นฐานในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ 5....
24/06/2563, 15:41okim
isan-21-6-63   วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง เทศบาลตำบลอิสาณ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด...
24/06/2563, 15:34okim
isan-16-6-63    ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง เทศบาลตำบลอิสาณ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด...
24/06/2563, 15:28okim
isan-12-6-63ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่ไ้ด้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลอิสาณ...
18/06/2563, 13:07okim
isan-11-6-63-1        วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบประเมินสถานประกอบการตลาดนัดหนองแปป ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
18/06/2563, 12:57okim
isan-11-6-63    วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หรือ หมู่บ้านร่มเย็น ประจำปี 2563 ซึ่งมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และปราชญ์ชาวบ้าน...
18/06/2563, 11:50okim
isan-9-6-63    วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี ปริญญา วีระเดชชูชีพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.4...
18/06/2563, 11:29okim
isan-29-5-63-1     วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะสงฆ์ธรรมยุดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมอบถุงปันรัก เติมสุข และอาหาร ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคcovid - 19 ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นำโดยพระครูวินัยธร นิรวัชช์ โชติวโร...
18/06/2563, 10:59okim
iasn29-5-63นายสุพจน์ สวัสดิ์พฺุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ...
18/06/2563, 10:18okim
27-5-63-111      เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาลำห้วยจระเข้มากเป็นลำห้วยที่มีความใสสะอาด แต่ในสภาพปัจจุบันของลำหัวยจระเข้มากเป็นเพียงลำห้วยที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร...
18/06/2563, 09:56okim
isan-26-5-63-1 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยการนำของนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลอิสาณ รวม 18...
26/05/2563, 14:49okim
isan-26-5-63ประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
26/05/2563, 14:44okim
isan-25-5-63-1    วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ได้มอบสติกเกอร์ Burirum Healthy แก่ผู้ประกอบการขายอาหารในตลาดนัดคลองถมบ้านหมอ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ด.ต....
26/05/2563, 14:38okim
isan-25-5-63   วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เปิดโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ขวบ โดยได้มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1และ 2...
26/05/2563, 14:28okim
isan-24-5-63พระครูสังฆรักษ์มนตรี​ ปิยวณฺโณ​ ร่วมกับนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ​และประชาชนบ้านหนองโพรง ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด​ -​19​ จำนวนกว่า​ 1,500​ ชุด​...
21/05/2563, 09:55okim
isan-20-5-63-1     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบประเมินสถานประกอบการตลาดนัดคลองถมบ้านหมอ 2 ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
21/05/2563, 09:46okim
isan-20-5-63โครงการส่งเสริมร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
21/05/2563, 09:16okim
isan-19-5-63-1  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชน,...
21/05/2563, 09:03okim
isan-19-5-63    วันที่ 19 พฤษภาคม 2563​ เวลาประมาณ​ 01.00 น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลตำบลอิสาณ ได้รับแจ้งเหตุ 217 ไฟไหม้ ร้านขายอุปกรณ์​ตกแต่งรถมือ ​2​ ข้างร้านขายของชำสิริรุ่งวนิช​ ถนนสายบุรีรัมย์​-นางรอง นายสุพจน์​ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ​ มอบหมายให้นายอุดม​ ขำชาลี​ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ...
15/05/2563, 10:43okim
isan-8-5-63เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ  สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3 การประชุมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา...
15/05/2563, 10:04okim
isan-4-5-30     วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำภอเมืองบุรีรัมย์...
15/05/2563, 09:47okim
isan-1-5-63    วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์...
15/05/2563, 09:32okim
isan-30-4-63-1   วันที่ 30 เมษายน 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
15/05/2563, 09:27okim
isan-30-4-63     วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี และ นางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 อสม. และเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านหนองโพรง ให้การต้อนรับ นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล...
15/05/2563, 09:19okim
isan-29-4-63    วันที่ 29 เมษายน 63​ เวลา​ 02.22 น. นายสุพจน์​ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ​ มอบหมายให้นายอุดม​ ขำชาลี​ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ​พร้อมรถดับเพลิง​ จำนวน​ 2​ คัน​ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลอิสาณ​ ออกระงับเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน​ ม9.บ้านยาง ตำบลอิสาณ อ.เมือง​ จ.บุรีรัมย์​...
14/05/2563, 15:34okim
isan-274-63     อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำเทศบาลตำบลอิสาณแจกสติกเกอร์ Buriram Healthy บนบัตรประชาชนตามมาตรการป้องกันโควิด-19ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการติดสติกเกอร์ดังกล่าวได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เป็นผู้สำรวจตรวจสอบรายชื่อ...
14/05/2563, 15:18okim
isan-25-4-63   วันที่ 25 เม ย 2563 เวลา 19.30 น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลตำบลอิสาณ รับแจ้งเหตุ 217 ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านดอนใหญ่ ตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้การอำนวยการของนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ สั่งการให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ...
14/05/2563, 15:10okim
isan-24-4-63      วันที่ 24 เมษายน 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณ ได้เรียนเชิญผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการรถเร่ มาชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด 19 เพื่อให้การดำเนินการค้า-ขาย สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ณ...
14/05/2563, 14:32okim
isan-21-4-63   วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลตำบลอิสาณ ได้รับแจ้งเหตุ 217 ไฟไหม้ร้านด็อกพิช ถ.รมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้การอำนวยการของ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้สั่งการให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรี...
14/05/2563, 14:26okim
isan-16-4-63  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ   ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัย และการทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ โดยผู้อบรมประกอบ ไปด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี...
14/05/2563, 14:08okim
isan-11-4-63-2   วันที่ 11 เมษายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี และนางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา...
14/05/2563, 13:54okim
isan-11-4-63-1   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณ มีความห่วงใยประชาชนในช่วงภัยพิบัติโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้มีการมอบถังขยะติดเชื้อสำหรับใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลอิสาณที่มีการตั้งศูนย์คัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า  Coivd-19 Center และมีเจ้าหน้าที่อสม....
14/05/2563, 10:24okim
isan-11-4-63         วันที่ 11 เมษายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี และนางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา...
14/05/2563, 09:59okim
isan-10-4-63-1     วันที่ 10 เมษายน 63 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มีความห่วงใยประชาชนในสภานการเชื้อโควิดระบาด จึงมีนโยบายให้ทุกหมู่บ้านให้มีจุดคัดกรองเพื่อป้องการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโคกหัวช้าง และหมู่ที่ 7 บ้านห้วย...
14/05/2563, 09:50okim
isan-10-4-63   วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี และนางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา...
14/05/2563, 09:36okim
isan-09-4-65     วันที่ 9 เม.ย. 63 นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลีและนางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา...
13/05/2563, 15:52okim
isan-8-4-63-1   ตำบล น่าอยู่ เชิดชู คุณธรรม นำการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา ประชาเป็นสุข ปฏิบัติงานเชิงรุกตาม นโยบาย ท่าน สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และ เจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมกับ ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...
13/05/2563, 15:47okim
isan-8-4-63    วันที่ 8 เมษายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมประชุมในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) และร่วมต้อนรับ นายยุทธนา พิทยานันทกุล ตำแหน่ง นายอำเภอนางรอง มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชิดชอบ...
13/05/2563, 15:03okim
isan-4-4-63    เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณ มีความห่วงใยประชาชนในช่วงภัยพิบัติโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงได้จัดตั้งศูนย์คัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) Coivd Center ณ บริเวณสี่แยกสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน...
13/05/2563, 14:49okim
isan-3-4-63    วันที่ 3 เมษายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลีและนางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา...
12/05/2563, 15:47okim
isan-2-4-63    วันที่ 2 เมษายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD19) จึงจัดประชุมเพื่อรับนโยบายแนวทางปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วย กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...
24/04/2563, 16:04okim
30-3-63  วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจากเหตุจราจลและไฟไหม้เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์...
24/04/2563, 15:27okim
29-3-63      วันที่ 29 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 11.30 น. ได้รับแจ้งเหตุจลาจล จุดไฟเผาอาคารเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศตำบลอิสาณได้มอบหมายงานให้ นายอุดม ขำสาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณนำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่ รถดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 4 คัน...
24/04/2563, 15:18okim
19-03-63    วันที่ 18 มีนาคม นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นและโรคติดต่อตามฤดูกาล เทศบาลตำบลอิสาณ อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยผู้อบรมประกอกบไปด้วย ผู้นำชุมชน...
24/04/2563, 15:07okim
9-3-63     วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองโพรงและรพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง ได้จัดให้มีการจัดอบรมและให้ความรู้กับ ผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ในการป้องกัน...
24/04/2563, 14:54okim
7-3-63   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของข้าราชการ พนักงาน รวมถึงประชาชนทุกคน จึงได้ติดต่อหน่วยงานเอกชนมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 และ 2, สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ...
24/04/2563, 14:42okim
3-3-63ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีประจำปีได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลอิสาณ โทร.044-617-579 ต่อ16 (วันและในเวลาราชการ)
24/04/2563, 14:30okim
27-02-63    27 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 16.14น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลตำบลอิสาณ ได้รับแจ้งเหตุ 217 ไฟลามทุ่งจะเข้าบ้านเรือนประชาชน บริเวณ บ้านการเคหะแห่งชาติบุรีรัมย์ ภายใต้การอำนวยการของ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้สั่งการให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรี...
24/04/2563, 13:49okim
18-02-63      วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางมาเปิด โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน...
17/02/2563, 15:15okim
isan-17-02-63ประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ เรื่อง กำหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM...
17/02/2563, 15:07okim
isan-14-02-63   วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารของเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาล ชุมชน ประชาชน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ อาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑...
17/02/2563, 14:57okim
buriram-marathon-2020วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองเชียร์ Buriram Marathon 2020 นำโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งจากทั่วโลกที่เดินทางมาวิ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของบุรีรัมย์...
17/02/2563, 14:43okim
isan08-02-63วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองเชียร์ Buriram Marathon 2020 (Funrun)นำโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งจากทั่วประเทศที่เดินทางมาวิ่งระยะ ฟันรันที่ปรับระยะใหม่เพื่อให้วิ่งสนุกกว่าเดิม จากเดิม 7 กม. เป็น...
17/02/2563, 14:28okim
isan-07-02-63  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยการนำของนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกทำความสะอาด BIG CLEANING DAY ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนใหญ่...
17/02/2563, 13:46okim
isan1-02-63ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้เกียรติเปิดงานวิ่งเดิน - วิ่งมาราธอน ตามโครงการกิจกรรมปั่น - เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศลภายใต้ อิ่มกาย สุขใจ...
28/01/2563, 11:31okim
isan-23-01-63    วันที่ 23 ม.ค.63 งานป้องกันฯ ทต.อิสาณ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกก๊าซพลิกคว่ำกลางถนนสายบุรีรัมย์ – สุรินทร์ กีดขวางการจราจรและมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่รั่วไหลออกจากตัวถังเต็มพื้นถนน ส่งผลให้รถกระบะที่ขับผ่านจุดเกิดเหตุลื่นน้ำมันเสียหลักตกถนน...
28/01/2563, 11:00okim
isan-28-01-63   นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย อดีตกำนันตำบลอิสาณ อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย ๙๑ ปี เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายชัย ชิดชอบ เริ่มงานการเมืองจากการเมืองท้องถิ่น เป็นกำนันตำบลอิสาณ...
28/01/2563, 10:46okim
isan-17-01-63-1        วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ "สานสัมพันธ์ ท้องถิ่น ท้องที่"เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลอิสาณ ได้รับเกียรติจากนายสนอง เทพอักษรณรงค์...
28/01/2563, 10:23okim
isan-14-01-63        วันนี้ (17 ม.ค.2563) นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นำเหล่าผู้บริหารฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วน พนักงานจ้าง เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงพระพรหมเจ้าที่ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่ โดยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มการทำงานเพื่อบริการประชาชนอย่างเป็นทางการ...
28/01/2563, 10:12okim
isan14-01-63  วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...
28/01/2563, 10:02okim
isan-11-01-63    วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย ข้าราขการพนักงาน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ จึงร่วมส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก รู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี...
22/01/2563, 11:28okim
isan-28-12-62   วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง 91ปี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โดยมีนางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง 91ปี...
22/01/2563, 11:02okim
isan-27-12-62         วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรี นางสาววนิดา พิริยะโรจน์ ปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ และคณะ พบปะ พูดคุย มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายอดิศร รินไธสง เจ้าพนักงานสาธารณสุข น.ส.ปวีณา เข็มรุกขา...
22/01/2563, 10:49okim
isan-25-12-62    วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพที่แข็งแรง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และในโอกาสนี้ท่านประธานก็ได้มอบทุนการศึกษา...
22/01/2563, 10:39okim
isan-20-12-62-1 วันที่ 20  ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและงาน Buriram marathon ณ ห้องประชุมช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
22/01/2563, 10:29okim
isan-20-12-62  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นางธัญลัษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสี(ภายใน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ(1,2) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ...
22/01/2563, 10:06okim
isan-19-12-1    วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ ( ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นFR ) และพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง...
22/01/2563, 09:42okim
isan-18-12-62      วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ข้าราชการ พนักงานฯ และประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรม Big clening ณ เรือนจำหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติในเรือนจำ...
22/01/2563, 09:31okim
isan-17-12-62-1     วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดใช้ถนนคอนกรีต ชุมชนบุรีบริบูรณ์ บ้านหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น...
20/01/2563, 11:38okim
isan-17-12-63    วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรมของชุมชนปลอดขยะบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
08/01/2563, 14:55isanadmin
personal-information      ด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลอิสาณจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สรุปสาระสำคัญ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...
19/12/2562, 15:05okim
11-12-62  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากท.ต.หนองปลาไหล จ.ชลบุรี ได้มาดูกิจกรรมการดำเนินงานของชุมชนปลอดขยะ บ้านหนองโพรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ ๒ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ...
19/12/2562, 14:55okim
6-12-62   วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ช่อระกา จ.นครราชสีมา ได้มาดูกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ ๒ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ...
19/12/2562, 14:24okim
5-12-62    วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่มตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐ น....
19/12/2562, 14:12okim
4-12-62  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เป็นผู้รับมอบ โดยมี  ผู้ปกครองแขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม...
19/12/2562, 13:50okim
03-12-62      วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครง การ "วันคนพิการสากล" ปี 2563 ตามนโยบายบริหารของเทศบาลตำบลอิสาณ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการและครอบครัว...
19/12/2562, 13:35okim
29-11-62 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งขอความเห็นชอบต่อสภากันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป และญัตติอื่นๆ  ณ...
19/12/2562, 13:21okim
26-11-62   วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลอิสาณ ต้อนรับ พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ...
19/12/2562, 11:24okim
24-11-62     นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง ในการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์...
19/12/2562, 11:16okim
22-11-62      วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดุงานจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ได้มาดูกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ ๒ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ...
19/12/2562, 11:06okim
20-11-62-1    วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาฟุตบอลนนทรีย์คัพ ชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์...
19/12/2562, 10:58okim
20-11-62     วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทีมงานจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ,PTT Global Chemical (PTT GC) ,เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์...
19/12/2562, 10:50okim
19-11-62    วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณได้หมอบหมายให้ นายอุดม ขำสาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ คุณชิดชนก ชิดชอบ พร้อมด้วยคณะจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ PTT Global Chemical (PTT GC) มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของชุมชนปลอดขยะบ้านหนองโพรง...
19/12/2562, 10:17okim
31-10-62     วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรานายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ นายชัยนาถ จรกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พร้อมคณะศึกษาดูงานกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนสร้างสุข สมวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลอิสาณ ณ...
19/12/2562, 10:09okim
29-10-62  วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์...
19/12/2562, 10:00okim
23-10-62     วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายกสุพจน์ สวัสดิ์พทุรานายกเทศมนจรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนชาวตำบลอิสาณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเ บื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๒...
19/12/2562, 09:47okim
13-10-62วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายนายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม...
08/10/2562, 14:42okim
isan-07-10-62    วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจากงาน MotoGp 2019 Buriram "PTT Thailand Grand Prix" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดขยะ...
07/10/2562, 14:58okim
isan-06-10-62-1      พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามแห่งปีจากการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม ปีนี้ในฐานะเจ้าภาพ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ร่วมรณรงค์แคมเปญโมโตจีพีรักษ์โลก กับกลุ่มอาสา "Guเก็บ" วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ...
07/10/2562, 14:55okim
isan-05-10-62      วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยประชาชน อาสาสมัคร ชาวตำบลอิสาณ เข้าร่วมกันดูแลความสะอาด รณรงค์การคัดแยกขยะ ในบริเวณพื้นจัดงาน MotoGp 2019 Buriram "PTT Thailand Grand Prix" ในนามกลุ่ม "Guเก็บ" โดยรับร่วมมือจาก มณฑลทหารบกที่ สองหก...
07/10/2562, 14:49okim
isan-04-10-62     วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off MotoGP "Say no Foam : เลิกใช้โฟม ลดใช้พลาสติก" ในครั้งนี้ นายดำรงค์ชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้ขอความร่วมมือรณรงค์และดำเนิน ลด ละ เลิก...
07/10/2562, 14:43okim
isan-03-10-62-1  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการแข่งขันจักยานยนต์ชิงแชมป์โลก MoTo...
07/10/2562, 14:38okim
isan-03-10-62  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ ๑ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๖ กิจกรรมหลัก...
07/10/2562, 14:32okim
isan-28-09-62    วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายนายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ, ระดับอำเภอฯ, อปท,ชุมชน ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ นำพาทำบุญวันธรรมสวนะ” ประจำปี...
07/10/2562, 14:26okim
isan-24-09-62-1     การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์...
07/10/2562, 14:19okim
isan-24-09-62วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ลงพื้นที่ หมู่บ้านรุ่งโรจน์ธานี พร้อมนายประสงค์ จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายฤทธิชัย ธรรมแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ สำรวจความเสียหาย...
07/10/2562, 14:02okim
isan-20-09-62    วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ ๑๕ “PTT Thailand Grand Prix 2019” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนาม Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี...
07/10/2562, 13:48okim
isan-19-09-62-1    นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ประธานกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอิสาณ ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ เพื่อชี้แจงการทำงาน การบริหารจัดการกองทุน รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ...
07/10/2562, 13:40okim
isan-19-09-62  วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คาราวานเสริมสร้างเด็ก เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เน้นการพัฒนาเด็กให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม...
18/09/2562, 14:50isanadmin
road-repair        เทศบาลตำบลอิสาณ ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน  โดยดำเนินการซ่อมแซมบริเวณซอยตองอ่อน  บ้านหนองแปบ บ้านสวนครัว บ้านโคกหัวช้าง ...
18/09/2562, 09:36ubon
15-09-62   นายกสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมความปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 15-16 กันยายน 2562 ณ สวนน้ำเพลย์พาร์ค บุรีรัมย์ Play Park Buriram โดยให้ความรู้ แนวคิดสถานการณ์...
13/09/2562, 14:25ubon
13-9-62      นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานโดดเด่น และนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี จนได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยมีนายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา...
04/09/2562, 15:24okim
isan-03-09-62   วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๒) นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ข้าราชการ พนักงานฯ และประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลอิสาณร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำ ในลำห้วยจระเข้มาก ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน มีปริมาณผักตบชวา และวัชพื้นอื่นๆ ขยายตัวหนาแน่น...
04/09/2562, 15:17okim
isan-02-09-62    วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เรียกประชุมกองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ วางแผนปฎิบัติงาน เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน รับมือพายุ ฝนตก น้ำท่วม และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ นายอุดม...
04/09/2562, 15:12okim
isan-28-08-62   วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
04/09/2562, 14:56okim
isan-26-08-62      การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์...
04/09/2562, 14:48okim
isan-23-08-62     วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตอนรับคณะศึกษาดุงานจากเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ อ.เมือง...
04/09/2562, 14:35okim
isan-22-08-62    วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มาศึกษาการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุข สมวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)ของเทศบาลตำบลอิสาณ และคุณเนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่ทางการกีฬา...
04/09/2562, 14:25okim
isan-21-08-62     วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อกท.)ระดับหน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์...
04/09/2562, 14:14okim
isan19-8-62  วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนชาวตำบลอิสาณ ตอนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...
04/09/2562, 14:06okim
isan-16-8-62  วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๒ เวลา ๒๑.๒๗ น.ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลตำบลอิสาณ รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณ แยกไฟแดงศาลากลางหลังเก่า ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บจำนวน ๗ ราย อาการสาหัส ๑...
20/08/2562, 11:26okim
isan-14-08-62   วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมรองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ,ผู้ใหญ่บ้านหนองโพรง และชาวบ้านหนองโพรง ให้การต้อนรับคณะของคุณชิดชนก ชิดชอบ (น้องแนน) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ชุมชนหนองโพรง หมู่ที่ 5...
20/08/2562, 11:16okim
isan-12-08-62    วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นางละออ สวัสดิ์พุทรา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์และเลขาฯนายก อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ประชาชนและสมาชิกกลุ่มสตรี เข้าร่วมกิจกรรม "...
20/08/2562, 11:02okim
isan-09-08-62   วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบให้ นายอุดม ขำสาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง"...
20/08/2562, 10:57okim
isan-05-08-62       วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "มหกรรมสุขภาพ รวมพลังคนชอบShow" ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.กลุ่มสตรีตำบลอิสาณ กลุ่มเยาวชนตำบลอิสาณ...
20/08/2562, 10:40okim
isan-02-08-62     วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรและประชาชนในการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง...
20/08/2562, 10:23okim
isan-31-07-62      วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลอิสาณ หัวหน้าส่วนฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง...
16/08/2562, 10:40okim
isan-29-07-62         วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายสมศักดิ์ ช่วยทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์...
16/08/2562, 10:28okim
isan-28-07-62-3     วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลอิสาณร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒...
16/08/2562, 10:10okim
isan-28-07-62-2    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 0๗.00น. นางสาววนิดา พิริยะโรจน์ ปลัดเทศบาลฯพร้อมด้วยข้าราชการ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี..ให้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ณ...
16/08/2562, 09:59okim
isan-28-07-62-1         เวลา ๑๐.๐๐น.วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลอิสาณร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาโครงการ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ....
16/08/2562, 09:35okim
isan-28-07-62      เมื่อเวลา ๖.๒๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวตำบลอิสาณ มาชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ในวันที่...
15/08/2562, 16:08okim
isan-23-07-62   เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ ที่สวนฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑  ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นางสาววนิดา พิริยะโรจน์ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมส่วนราชการ และผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน...
15/08/2562, 11:42okim
isan-22-07-62-1       วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เข้าการเสวนารูปธรรมการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพแม่และเด็ก โดยการบูรณาการกับนโยบายคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ การร่วมจัดนิทรรศการของหน่วยบริการ อปท. และหน่วยงานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมประเด็นสุขภาพแม่และเด็ก...
15/08/2562, 11:08okim
isan-22-07-62     วันนี้ (๒๒ ก.ค ๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ข้าราชการ พนักงานฯ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลอิสาณร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติ...
15/08/2562, 10:43okim
isan-12-07-62          วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ นายชาตรี ศรีตะวัน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะในโอกาศมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ๒ และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ...
12/07/2562, 15:07okim
isan-10-07-62        วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเทศบาลตำบลอิสาณ คณะกรรมการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน...
12/07/2562, 14:48okim
isan-08-07-62-2ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชมพูและ อบต.ตูมใหญ่   
12/07/2562, 14:37okim
isan-08-07-62-1            วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562” ณ หอพระไตรปิฎก วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน...
09/07/2562, 16:06okim
isan-08-07-62ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  
09/07/2562, 15:50okim
isan-05-07-62       วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะซ่อมแซมอาคาร ๙ ณ...
09/07/2562, 15:36okim
isan-04-07-62        วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว...
09/07/2562, 15:02okim
isan-29-06-62        วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลสนาม ๕ คนสนามหญ้าเทียม อิสาณคัพ ครั้งที่ ๑ ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาลตำบลอิสาณ โดยผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ ทีมบ้านสวนครัว และรองผู้ชนะได้แก่...
09/07/2562, 14:47okim
isan-28-06-62         วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดตำบลอิสาณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า...
09/07/2562, 14:27okim
isan-25-06-62       วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ฟุตบอล5คนสนามหญ้าเทียมอิสาณคัพครั้งที่ 1 ณ...
09/07/2562, 13:46okim
isan-24-06-62         วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหัวช้าง ต้อนรับ นายธีระศักดิ์ สระแก้ว สาธารณะสุขอำเภอชำนิ พร้อมคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหัวช้าง...
09/07/2562, 13:32okim
isan-14-06-62-1        วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการเยาวชนอิสาณ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีนายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้เกียรติเปิดงาน  ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะมูลฝอย,การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ...
09/07/2562, 11:27okim
isan-14-06-62         วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ คุณชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ๒...
09/07/2562, 11:09okim
isan-12-06-62       วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้จัดโครงการประชุมประชาคม (ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ศาลาวัดบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากประชาชน...
09/07/2562, 10:30okim
isan6-06มหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์มหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์            วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เข้างานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ โดยได้เกียรติจาก นายพิจิตร บุญทัน...
09/07/2562, 09:39okim
isan-5-06-62         วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันสิ่งแวดล้อมโลก นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว อิสาณ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน...
09/07/2562, 09:25okim
isan-30-5-62             วันพฤษหัสที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๒ นายกสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมคณะ ได้มาเป็นวิทยากรในโครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนานาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตที่สุขภาพที่ ๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายดี โฮเทล อ.เมือง...
07/06/2562, 12:03okim
isan-29-05-62       วันพุธที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ,โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมได้มีการเดินรณรงค์และกิจกรรมให้ความรู้การควบคุมไข้เลือดออก...
07/06/2562, 11:15okim
isan27-05-62กับตันกบ คุณสุเชาว์ นุชนุ่ม นักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด มาติดต่อจดทะเบียนธุรกิจการค้า ณ...
24/05/2562, 10:41okim
17-05-62       วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษาคม ๑๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนเทศบาลตำบลอิสาณ ต้อนรับ ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน นักวิจัยภาคสนามพร้อมคณะ...
24/05/2562, 10:26okim
isan-10-05-62-1     นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ พค.๒๕๖๒ ทั้งส่วนของ Ask Me ตอบคำถาม ให้ข้อมูล คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ ๑๖๖๙...
24/05/2562, 10:10okim
isan-14-05-62      เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น.วันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๓ ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลตำบลอิสาณได้รับแจ้งเหตุ จยย.ล้มเองบริเวณประตูทางออกฝั่งทิศวันตกประกันส่งคม หน่วยกู้ชีเทศบาลตำบลอิสาณออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บชาย ๑ รายนอนอยู่บนถนนให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้อต้น...
24/05/2562, 09:59okim
isan-11-05-62-1           วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมกับ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ,โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม วิ่งสมาธิ วิสาขะ...
10/05/2562, 09:13okim
isan-10-05-62        เทศบาลตำบลอิสาณ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม"วิ่งสมาธิ" เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่11พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00น. พร้อมกัน ณ ลานวัดหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งทั้งระยะ3.5km..และระยะ 7km.....
10/05/2562, 09:08okim
isan-07-05-62     วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนชาวเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง...
10/05/2562, 08:59okim
isan-23-04-62       วันที่ 23 เม.ย.62 เวลา 10.30 น. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ร้าน ต.เจริญ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้สนับสนุนรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตำบลอิสาณ เข้าร่วมกับรถดับเพลิงจาก หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์...
08/05/2562, 09:23isanadmin
eit62        ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...
08/05/2562, 09:21isanadmin
iit62        ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศเชิญชวนให้พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณได้เข้าทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน...
18/04/2562, 10:52okim
isan-13-04-62-4     วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยนางละออ สวัสดิ์พุทรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมเทศบาลตำบลอิสาณร่วมขบวน Buriram Songkran Carnival ในทีม '' Isan inter & Sport heart '' ณ ลานข้างปราสาทสายฟ้า...
18/04/2562, 10:34okim
isan-13-04-62-3    วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางละออ...
18/04/2562, 10:08okim
isan-13-04-62-2    วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายเกรียงไกร กิริวรรณา...
18/04/2562, 09:27okim
isan-13-04-62-1      วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณเมืองแปะโอทอป ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562...
18/04/2562, 09:05okim
isan-6-04-62      วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นพระราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในรัฐพิธีวันจักรี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี...
18/04/2562, 08:42okim
isan-4-04-62       วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ในครั้งนี้...
02/04/2562, 13:54okim
isan30-03-62        วันที่ 30 มีนาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้นำคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ Creative Learning Space ครั้งที่ 3 เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 ได้เรียนรู้การช่วยเหลือการจมน้ำเบื้องต้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง...
02/04/2562, 13:44okim
isan-29-03-62-2        วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.30น. นายสุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "พันธุ์บุรีรัมย์" และ "บุรีรัมย์คานิวัล2019" ณ ห้องประชุมชั้น 2...
02/04/2562, 11:52okim
isan-28-03-62-1    วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับความสนใจจากชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน ในตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
29/03/2562, 10:17okim
isan-28-03-62      วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1และ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ 2 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ...
29/03/2562, 10:05okim
isan-27-03-62       วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และคณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำห้วยจระเข้มาก ประจำปี 2562 โดยมี พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ...
29/03/2562, 09:55okim
isan-26-03-62     โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัย ได้สัมผัสสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้...
26/03/2562, 10:51okim
isan-25-03-62      วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center ) มีกิจกรรมการบริการ 3 ภาระกิจ ดังนี้ 1.บริการซ่อม Repair 2.บริการสร้าง Build 3.บริการพัฒนา...
26/03/2562, 10:38okim
isan-22-03-62      วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ พ.ญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่9 พร้อมคณะจาก จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.ชัยภูมิ และจ.บุรีรัมย์ (นครชัยบุรินทร์) ได้เข้าประเมินกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ...
26/03/2562, 10:21okim
isan-20-03-62       วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานตลอดจนลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...
26/03/2562, 10:13okim
isan-13-03-62     วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ คุณวสันต์ เทพนคร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์เทพนคร ภรรยาคุณเอ็นดู เทพนคร และครอบครัวเทพนคร ได้มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ...
25/03/2562, 11:04isanadmin
2019-03-25-04-04-41          เทศบาลตำบลอิสาณ  กองสวัสดิการสังคม  มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย...
13/03/2562, 11:20okim
isan-12-03-62    วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ,เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ,ชมรม อสม. ,ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์โดย คุณพ่อทวี-แม่ปราณี โรจนสินวิไลและครอบครัว ,ห้างร้านต่างๆ...
13/03/2562, 11:02okim
isan-11-03-62    วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณได้รับมอบหมายจากนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะสุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 40...
13/03/2562, 10:47okim
isan-9-03-62              วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยุเทศบาลตำบลอิสาณรับแจ้งเหตุไฟลามทุ่ง บริเวณทุ่งนาเส้นหน้าโรงแรมเทพนคร จากประชาชน ผู้อำนวยการศูนย์ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้สั่งการ รถน้ำรถกู้ชีพ...
13/03/2562, 10:38okim
isan-8-03-62    วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จ.นครสวรรค์ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พร้อมคณะ จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ชุมชนหนองโพรง หมู่ที่ 5 ต.อิสาณ...
13/03/2562, 10:28okim
isan-7-03-62    วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้รับมอบหมายจากนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 90 คน ในการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง...
13/03/2562, 10:12okim
isan-6-03-62     วันที่ 6 มีนาคม2562 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดระยอง และคณะดูงานจำนวน 60 คน ดูการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านหนองโพรง ทำอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ...
13/03/2562, 09:58okim
4-03-62    วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.55 น. ศูนย์วิทยุเทศบาลตำบลอิสาณ ได้รับแจ้งเหตุไฟลามทุ่ง บริเวณทุ่งนาเส้นหนองโพรง-โนนสูง จากประชาชน ผู้อำนวยการศูนย์ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้สั่งการให้นำรถนํ้าดับเพลิง รถกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารับระงับเหตุ...
13/03/2562, 09:48okim
isan-28-02-62     เทศบาลตำบลอิสาณ ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักเทศบาลตำบลอิสาณโดยรอบ สภาพแวดล้อมสำนักงานสวยงาม น่าอยู่ ดูงามตา โดยปลูกต้นทานตะวันเพื่อต้อนรับฤดูร้อน เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการตลอดจนประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจรผ่านหน้าสำนักงานฯ...
04/03/2562, 11:00ubon
2019-03-04-04-00-07   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผลิตภัณฑ์โอวัลติน ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากโอวัลติน กิจกรรมดีๆที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และรับรางวัลกันและยังมีผลิตภัณฑ์โอวัลตินมาให้นักเรียนได้ดื่มกันทั้งโรงเรียน ณ...
04/03/2562, 10:28ubon
2019-03-04-03-28-38   วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้ต้อนรับนายธัญญา แสงสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิาณ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ...
04/03/2562, 10:19ubon
nbt11-2วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ต้อนรับคณะถ่ายทำข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT11) เข้าผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์บันทึกภาพและสัมภาษณ์ การบริหารจัดการศูนย์ต้นแบบการจัดการการเรียนรู้ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ...
04/03/2562, 10:05ubon
1-28-62  วันจันทร์ที่ 25 เดือน กุมพาพันธ์ 2562 ประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
04/03/2562, 09:44ubon
2019-03-04-02-44-49  วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสามจังหวัดประกอบด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานโยธา ,ท้องถิ่นจังหวัด ,การเคหะแห่งชาติ ,สํานักงานธนารักษ์ ได้มาศึกษาดูงานและติดตามผลสัมฤทธิ์...
01/03/2562, 12:01ubon
2019-03-01-05-01-29  20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.57 น. ได้รับแจ้งเหตุ ไฟลามทุ่งหลังห้องป้องกันเก่า (ม.9) จากประชาชน ผู้อำนวยการศูนย์ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  ได้สั่งการ รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน รถตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 8 นาย   ...
01/03/2562, 11:21ubon
2019-03-01-04-21-32วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ...
11/02/2562, 14:41ubon
buriram-marathon-2109  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ พนักงานราชการ  พนักงานจ้าง และประชาชนในเทศบาลตำบลอิสาณ ได้ร่วมกิจกรรมเชียร์และให้กำลังใจนักวิ่งในการแข่ง บุรีรัมย์มาราธอน2019  ณ จังหวัดบุรีรัมย์                ...
11/02/2562, 14:04ubon
to-be-nuber-one      เทศบาลตำบลอิสาณฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการTo Be Number One. ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ กลุ่มเป้าหมายนักเรียน200คน  นางสาววนิดา พิริยะโรจน์ ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีฯ...
11/02/2562, 13:52ubon
1  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานข้าราชการ ,ประชาชนจิตอาสา ,กรมทางหลวง ,ทหารจากมณฑลทหารบกที่ สองหก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...
11/02/2562, 13:14ubon
24-01-62วันที่ 24 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขฯจัดกิจกรรมอบรมคณะทำงานปศุสัตว์ตำบลอิสาณ เพิ่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562...
11/02/2562, 11:39ubon
12-02-62    วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย ข้าราขการพนักงาน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ จึงร่วมส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก รู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี...
11/02/2562, 11:26ubon
9-2562วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00น. กิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โดย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ณ เทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา...
11/02/2562, 10:40ubon
isan28-12-61  ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บริการจุดบริการประชาชน เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ มีวันหยุดยาว มีรถเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก...
11/02/2562, 10:22ubon
2562วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2562 โดยนายวัชรินทร์ อุตะมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง...
11/02/2562, 10:08ubon
21-2561วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้นรับ นางธัญลัษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสี(ภายใน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ (1,2) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ(1,2) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ...
31/01/2562, 10:14ubon
2019-01-31-03-14-18   วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยพระใบฎีกามนตรี ปิยวณโณ ร้องเจ้าอาวาสวัดหนองโพรง, น.ส.ปุณณดา เดื้อรัชกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองโพรง, นายวัชรินทร์ อุตมะ ผู้ใหญ่บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5, นายประหยัด เทพนคร...
14/01/2562, 11:48ubon
isan-12-12-61       วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ...
14/01/2562, 11:42ubon
isan-11-12-61        วันที่ 11ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม บุรีรัมย์มาราธอน 2019 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันมาราธอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก...
14/01/2562, 11:34ubon
isan-9-12-61    วันที่ 9 ธันวาคม นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ให้บริการเต้นท์น้ำดื่ม ผ้าเย็น แก่ผู้ร่วมกิจกรรม บริเวณจุดพักรถที่ 3...
14/01/2562, 11:21ubon
isan-2-12-61           วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมเชียร์นักวิ่ง ในกิจกรรมวิ่งหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองแปะที่ ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่...
14/01/2562, 11:05ubon
isan29-11-61         วันที่29 พฤศจิกายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ข้าราชการ และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ2และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ2  ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ( สปสช ) และคุณคํารณ หว่างหวังศรี...
14/01/2562, 10:49ubon
isan-18-11-61        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ณ วัดหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง...
14/01/2562, 10:36ubon
isan-13-11-61    วันที่ 13 พฤษจิกายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ ดร.กัมปนาถ ติสณานนณ์ และคณะ จากสำนักวิจัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) มาศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุข สมวัย ( โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอิสาณ ) และจัดทำแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแผนงานวิจัย เรื่อง...
14/01/2562, 10:25ubon
isan-8-11-61     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะกรรมการและทีมถ่ายทำรายการ "สะอาดบุรี" ทางช่อง Thai PBS ในโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยังยืน (สะอาดบุรี) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
14/01/2562, 10:15ubon
isan-1-11-61     วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
26/11/2561, 11:19isanadmin
eitตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...
26/11/2561, 11:17isanadmin
iit   ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงประกาศเชิญชวนให้พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณได้เข้าทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน...
30/10/2561, 15:23ubon
29-61     วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา13.30น. ณ วัดบ้านหนองโพรง นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณกล่าวต้อนรับ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะแม่บ้านมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอิสาณ บ้านสวย คนสุขภาพดี...
30/10/2561, 14:49ubon
2-2561  วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 1 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและการเรียนการสอนก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่...
30/10/2561, 14:21ubon
2018-10-26  วันที่ 26  ตุลาคม 2561  เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนสร้างสุขสมวัย  (โรงเรียนผู้สูงอายุ)                 
30/10/2561, 11:44ubon
isan25-10-61  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ด้านการศึกษา...
30/10/2561, 11:36ubon
2018-10-30-04-36-51   วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.45 น. นายประหยัด เทพนคร ประธานสภาเทศบาลตำบลอิสาณ นำผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
22/10/2561, 10:11okim
isan-19-10-61      วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางพร้อมคณะ เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย...
22/10/2561, 10:00okim
isan-18-10-61   ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลอิสาณได้รับรางวัลดีเด่นด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ได้จากผลงาน...
18/10/2561, 13:52okim
isan-13-10-61      วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา  ร่วมพิธีฯ ณ...
11/10/2561, 09:49okim
isan-10-10-61         วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม...
09/10/2561, 10:55okim
isan-6-10-61   ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรม Gu เก็บ บันทึกเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ กับการร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ PTT Thailand Grand Prix 2018 ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลอิสาณ,เครือข่ายสนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์,เครือข่ายทสม.บ้านสวัสดี...
09/10/2561, 10:49okim
isan-5-10-61  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมต้อนรับ นางสาววนิดา พิริยะโรจน์ ปลัดเทศบาล ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอิสาณคนใหม่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่วันที่ 5 ตุลาคม 2561...
09/10/2561, 10:43okim
isan-3-10-61       วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ อาจารย์ ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น...
01/10/2561, 11:05okim
isan-25-9-61           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ๒ และ...
01/10/2561, 10:52okim
isan-24-9-61            วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ...
24/09/2561, 11:02ubon
isan21-9-61-1  วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  พร้อมข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกหัวช้างร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมิน  ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่  ตำบลสูงดีสมส่วน  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ...
24/09/2561, 10:34ubon
isan21-9-61  วันศุกร์ที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ  สมัยวิสามัญที่ 2  ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมศรีพุทราเทศบาลตำบลอิสาณ...
20/09/2561, 11:25okim
isan-19-9-61    วันที่ 19 กันยายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี 2561 ณ วัดสว่างอารมณ์ ม.9 บ้านยาง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด โดยมีเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน ครอบครัวผู้สูงอายุและพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ  เป็นโครงการให้สมาชิกในครอบครัว...
20/09/2561, 11:23okim
isan-18-9-61วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมพบปะกลุ่มสตรีในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
20/09/2561, 11:12okim
isan-14-9-61    วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการขยะ บ้านหนองโพรง จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะชุมชน จำนวน 90 คน ประกอบด้วย นายก รองนายก ปลัด และเจ้าหน้าที่ในอปท.จังหวัดพิษณุโลก   และเวลา 14.00 น....
20/09/2561, 11:02okim
isan-13-9-61วันที่ 13 กันยายน 2561 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลอิสาณร่วมรับโล่รางวัล เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน green city ระดับดีมาก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์...
20/09/2561, 10:58okim
isan-11-9-61วันที่ 11 กันยายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุข-สมวัย (ร.ร.ผู้สูงอายุ)...
18/09/2561, 15:14okim
isan-7-9-61   วันที่ 7 กันยายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมข้าราชการฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ในงาน "ธ สถิตในใจประชา รอยยาตรามหาพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก " เนื่องในโอกาสครบ 242 ปีของการก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์  อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ...
18/09/2561, 14:46okim
isan-5-6-61    วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งเดินทางมาศึกษาและดูงาน การจัดการขยะ ณ บ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  ...
06/09/2561, 11:16okim
isan-4-9-61          วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number 1 โดยมีคณะวิทยากร จาก สสจ.จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาให้ความรู้ ซึ่งมีเป้าหมายจะให้เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลบาลตำบลอิสาณห่างไกลจากยาเสพติด โครงการจัดขึ้นณ...
06/09/2561, 11:09okim
isan-3-9-61           วันที่ 3 กันยายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number 1 โดยมีคณะวิทยากร จาก สสจ.จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาให้ความรู้ ซึ่งมีเป้าหมายจะให้เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลบาลตำบลอิสาณห่างไกลจากยาเสพติด...
06/09/2561, 10:48okim
isan-1-9-61วันที่ 1 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขฯจัดทำโครงการเยาวชนอิสาณ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะมูลฝอย,การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ,สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำก้อน EM Ball,การป้องกันปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจก และฝึกปฏิบัติทำทะเบียนต้นไม้ โดยมีแกนนำเยาวชนร่วมอบรม...
02/09/2561, 16:24ubon
isan30-8-61  วันที่  30  สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอิสาณได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ 2561  ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์...
02/09/2561, 15:45ubon
isan29-8-61-1  วันที่  29  สิงหาคม  2561  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ  ได้จัดทำโครงการอบรมความปลอดภัย  ป้องกันเด็กจมน้ำ  ประจำปีงบประมาณ 2561  ให้เด็กในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอิสาณ  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ณ...
02/09/2561, 15:19ubon
isan29-8-61  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน  พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ...
02/09/2561, 14:50ubon
isan28-8-61   วันอังคารที่  28 สิงหาคม  2561  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  ได้กล่าวเปิดโครงการผู้สูงอายุ  ใส่ใจสุขภาพ  ประจำปี  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ  มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งวิธีการเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายและวัย ...
27/08/2561, 13:11ubon
isan27-8-61     วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน  ให้การต้อนรับกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยาภาพกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561...
27/08/2561, 12:37ubon
2018-08-27-05-37-53      วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  ประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ  สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์                                             ...
23/08/2561, 11:45ubon
2018-08-23-04-45-09      วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  และคณะ  ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอิสาณ พร้อมกับชาวบ้านบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาณ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังทอง  จังหวัดสระแก้ว ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ...
20/08/2561, 15:43ubon
2018-08-20-08-43-18     วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม  2561  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ...
20/08/2561, 15:19ubon
2018-08-20-08-19-03     วันศุุกร์ที่ 10  สิงหาคม 2561  นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 1 และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2...
20/08/2561, 15:02ubon
2018-08-20-08-02-05        วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม  2561  สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอิสาณ  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวโดยได้รับเกียรติจาก นางสุชาดา  มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์...
15/08/2561, 11:33ubon
2        วันที่ 9 สิงหาคม 2561  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับคณะกรรมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (Thai PBS) ซึ่งลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองโพรง  หมู่ที่ 5 และชุมชนบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 12...
15/08/2561, 10:47ubon
7-8-61  กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสมวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลอิสาณ  ในวันที่ 7 สิงหาคม...
15/08/2561, 10:00ubon
61              วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลอิสาณ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนบ้านหนองโพรงและใกล้เคียง เรื่องการดูแลสุขภาพตามวิถีพอเพียง,การใช้สมุนไพรที่เหมาะกับตนเอง และมีกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรและสวนสมุนไพร ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองโพรง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.บ้านบัว คุณจันดี...
20/07/2561, 06:50isanadmin
isanproject61        วันศุกร์ที่ 20 กค.2561 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อธารน้ำใส และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณคลองห้วยจระเข้มาก รพ.สต.โคกหัวช้าง...
18/07/2561, 07:05isanadmin
isanproject61-2        วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี2561 ของเทศบาลตำบลอิสาณ โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยียมกิจกรรมของโรงเรียนสร้างสุขสมวัย( โรงเรียนผู้สูงอายุ )...
19/06/2561, 16:11isanadmin
zero-waste-2018        วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์  ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Weste)  ณ  ศาลาชุมชนบ้านหนองโพรง  ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ / ซึ่งชุมชนหนองโพรง  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ชุมชนขนาดใหญ่ ปี 2560...
10/05/2561, 09:20isanadmin
human-development        เทศบาลตำบลอิสาณได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชนในการปฏิบัติงานและสร้างความปรองดองระหว่างองค์กรกับชุมชน "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" ปี 2561 ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 โดยมีการอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษให้กับ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน...
30/04/2561, 10:51isanadmin
local        ประชาชนเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ในวันที่ 29 เมษายน 2561ณ ห้องประชุมศรีพุทรา สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ...
26/04/2561, 15:19isanadmin
2561         วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำห้วยจระเข้มาก นำโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ผบ.มทบ.26 นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายวิทยา พลศรี ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายพรรณรบ...
14/04/2561, 15:51isanadmin
buriram-songkran-carnival-2018        ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลอิสาณได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด ขบวนคาร์นิวัล ในงาน BURIRAM SONGKRAN CARNIVAL ประจำปี 2561 และเทศบาลตำบลอิสาณได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดในตีมอารยธรรมปราสาท2ยุค จากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาลผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณนำโดยนายสุพจน์...
14/04/2561, 15:23isanadmin
songkran-2018        วันที่ 13เมษายน 2561 เวลา 08.45 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ  ตอนรับนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...
05/04/2561, 09:50isanadmin
kindergarten         วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิพุทธา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และคณะ พร้อมนายวีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และห้องสมุด บ้านรักการอ่าน...
19/02/2561, 09:07isanadmin
zero-waste        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายก สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานและประชาชน ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี2560  ชุมชนบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ...
11/02/2561, 10:14isanadmin
buriram-marathon      เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนตำบลอิสาณ เข้าร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักวิ่งในการแข่ง "บุรีรัมย์มาราธอน 2018"  ...
10/02/2561, 12:33isanadmin
buriram-marathon-2018          10 ก.พ. 2561 เวลา 08.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน (BURIRAM MARATHON 2018) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ก.พ. 2561 จากบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)...
09/02/2561, 10:16isanadmin
isan-save-the-world        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมือง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน...
31/01/2561, 16:14isanadmin
e-laas        เทศบาลตำบลอิสาณรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร           การชําระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร เป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีหน้าที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่...
29/01/2561, 10:54isanadmin
sport61      วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอิสาณ นำคณะนักกีฬา พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ เข้าร่วมกีฬาสันนิบาตเทศบาล จ.บุรีรัมย์ ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ "ลำปลายมาศเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน...
25/01/2561, 13:55isanadmin
visit-1           วันที่ 22 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนบ้านหนองโพรง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดการขยะภายในครัวเรือน ในชุมชน  ...
18/08/2560, 15:48isanadmin
democracy-and-local-government        เทศบาลตำบลอิสาณได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต...
17/08/2560, 15:37isanadmin
increase-performance       เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม...
01/08/2560, 14:49isanadmin
water-hyacinth      นางเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ดร.สุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการกำจัดผักตบชวา...
07/06/2560, 15:59isanadmin
the-recruitment-of-foreign-teachers         เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อทำการสอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1,2 จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลด...
13/03/2560, 14:19isanadmin
elderly-people      เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายกสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา ได้จัด "โครงการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ปี 2560" ในงานได้ตรวจสุขภาพด้านสายตา และวัดความดัน ให้กับผู้สูงอายุ   ...
01/03/2560, 14:07isanadmin
study-visit      เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำนักเรียนโรงเรียนสร้างสุข สมวัย ไปศึกษาดูงานที่ไร่สตรอว์เบอร์รี่บุรีรัมย์ ดร.นิพนธ์   ...
26/12/2559, 14:44isanadmin
2016-12-26-07-44-10      เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำประชาชนตำบลอิสาณ เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในบรมมหาราชวัง   ...
02/12/2559, 14:54isanadmin
aerobic-dance       ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นำข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น....
22/11/2559, 13:52isanadmin
loyalty      ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดย นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลอิสาณ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช โดยประกอบกิจกรรมปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา...
18/11/2559, 10:28isanadmin
2016-11-18-03-28-59        นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อ เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา จัดกิจกรรมโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา เสริมสร้างความสามัคคีและจิตสาธารณะ...
26/10/2559, 09:20isanadmin
mourn         เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดพิธีลงนามเพื่อถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์...
21/10/2559, 14:34isanadmin
king           วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทธา  นายกเทศบาลตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชาการและพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมราชานุเสารีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดย...
20/10/2559, 09:55isanadmin
king-s      วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลอิสาณ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย นายอนุสรณ์   แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   ...
20/10/2559, 09:29isanadmin
bangkok-bank      วันที่19 ตุลาคม 2559 ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน สาขาบุรีรัมย์ มอบเสื้อสีดำให้กับผู้ยากไร้ในเขตตำบลอิสาณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณวัดหนองโพรง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2   ...
19/10/2559, 09:18isanadmin
king-s-funeral      คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลอิสาณ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ พระอุโบสถ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    ...
03/10/2559, 15:51isanadmin
safety-training      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพรงมีความประสงค์จะจัดทำโครงการอบรมความปลอดภัย ป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ และนักเรียนโรงเรียนประกาศคุณธรรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ ...
29/09/2559, 15:38isanadmin
2016-09-29-08-38-09     บริษัทบิ๊กซีซูปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 ให้กับพนักงานภายในห้างบิ๊กซีฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ...
17/08/2559, 09:47isanadmin
2016-08-17-02-47-03      วันที่ 15ส.ค.59  เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำห้วยจระเข้มาก ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเดินทางมาเปิดโครงการบุรีรัมย์เมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษพิชิตผักตบชวา...
07/07/2559, 21:01isanadmin
employee   ด้วยเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดการรับสมัครดังนี้     ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร      ๑.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร          ๑.๑...
14/06/2559, 15:12isanadmin
2016-06-14-08-12-48    วันที่ 13 มิถุนายน 59 เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับ กศน. จัดงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดย นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล   เพื่อเปิดสอนให้ประชาชนในท้องถิ่น...
13/06/2559, 16:31isanadmin
2016-06-13-09-31-53      เทศบาลตำบลอิสาณและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาไม่หยุดนิ่งและมีความหลากหลาย...
07/06/2559, 16:03isanadmin
59   วันที่ 30 พ.ค.59 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ปี 59 และโรงเรียนสร้างสุข สมวัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ และประชาชนร่วมงาน สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดโรงเรียนสร้างสุข สมวัยก็ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ...
27/05/2559, 09:29isanadmin
2016-05-27-02-29-497 สิงหาคม 2559 - ออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดให้มีการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ...
18/03/2559, 10:15isanadmin
2016-03-18-03-15-02          คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ โดย นายวัฒนา เชาวสภู อนุกรรมการ การเคหะแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายนํ้าแก่ชุมชนวัดหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา...
14/03/2559, 10:15isanadmin
activities                  เทศบาลตำลบอิสาณ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 14 (62 เทศบาล สานพลัง กระสังเกมส์) ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ....
19/02/2559, 11:39isanadmin
2016-02-19-04-39-47นายถาวร  พานิช รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอิสาณ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
11/02/2559, 10:55isanadmin
infographicsรายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
05/11/2558, 13:33isanadmin
2015-11-05-06-33-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๘-๐๐๑  ...
05/11/2558, 13:28isanadmin
2015-11-05-06-28-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ สังกัด กองคลัง ...
04/09/2558, 14:47isanadmin
comment   ด้วยบริษัท บุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ได้ดำเนินโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บริษัทบุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...
18/08/2558, 09:18isanadmin
bike-for-mom   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันนี้ข้าราขการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ...
29/07/2558, 11:32isanadmin
2015-07-29-04-32-28ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๘) ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารการคลัง ๘)    ...
29/07/2558, 11:20isanadmin
2015-07-29-04-20-43ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก๑.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร๒.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖) จำนวน ๑ อัตรา...
03/07/2558, 16:17isanadmin
16    2 ก.ค. 2558 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณและ นายประหยัด เทพนคร ประธานสภาเทศบาลตำบลอิสาณ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์...
26/06/2558, 10:50isanadmin
2558     วันที่ 25 มิถุนายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดบ้านหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรม  ...
16/06/2558, 09:51isanadmin
88ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคา ๒๕๕๘...

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ร่างประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ความจุไม่น้อยกว่า 7000 ลิตร
ประกาศร่างขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 8000 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตหนา 0.125 เมตร ด้วยการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ให้เจ้าของที่ดินที่ได้ยื่น "แบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ภ.5)" เพื่อเสียภาษีท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ก่อนหน้ากรุณาคลิกเรื่อง ประกาศเมื่อ
27 กุมภาพันธ์ 2562
6 ธันวาคม 2562
19 มิถุนายน 2562
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
17 เมษายน 2562
13 มีนาคม 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
17 มกราคม 2562
27 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2561
ก่อนหน้ากรุณาคลิก 

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

คู่มือประชาชน

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยวเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.