Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นางพุทธรววณ สมจิตร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ,คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย จ.บุรีรัมย์ ,นายเกรียงศักดิ์ สมจิตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,นายไชยยง เมธา ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ,นางสาวปิยาภรณ์ มีภักดี ปลัดประจำตำบลอิสาณ ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนชาวตำบลอิสาณที่ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ณ ศาลากลางหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.