Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ปรับปรุงเมรุวัดหนองหัวลิง โดยมี นายยุทธชัย พงศ์พนิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ,นายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนปรับปรุงเมรุวัดหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
    สืบเนื่องมาจากทางวัดหนองหัวลิง หมู่ที่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงเมรุเผาศพที่เกิดการชำรุด เพื่อให้กลับมาใช้การได้ดังเดิม และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ซึ่งทางวัดขาดปัจจัยในการก่อสร้างและปรับปรุงจำนวนมาก แต่ก็ยังขาดแคลนเรื่องเงินงบประมาณ จึงได้อาสาบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.