Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนสร้างสุขสมวัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายเมธา พันธ์รัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น.ส.ภรณ์ทิพย์ เกียรติธนบดี นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ได้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้พานักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสมวัยออกกำลังกายที่สระว่ายน้ำ เป็นการ " ธาราบำบัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการบาดเจ็บ และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ จะได้นำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุโดยจัดขึ้น ณ สระว่ายน้ำ โครงการ ธาดา วิลล่า หมู่2 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.