Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

มหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์มหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์            วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เข้างานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ โดยได้เกียรติจาก นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มาเปิดพิธีในวันนี้ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ ได้จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กบุรีรัมย์มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งเรง และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 

 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.