Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.  เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน ณ บ้านโคกสะอาด ม.6 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ไฟสว่างไสว ปลอดภัยไร้กังวล เทศบาลตำบลอิสาณ เร่งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้กองช่าง เร่งออกปฏิบัติการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร
ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ จึงได้มอบหมายให้กองช่าง เร่งออกปฏิบัติการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก ทางหลวง และจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อคืนความสว่างไสวให้กับถนนหนทาง เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ ลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
ด้วยความห่วงใยจาก
เทศบาลตำบลอิสาณ

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินโรงรับจำนำเทศบาลตำบลอิสาณ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ให้ได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อลดอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ที่ส่งวิทยากรมาบรรยายอบรม และให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.