Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่  11 สิงหาคม   2563   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  เป็นประธานจัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ  และเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน  ได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างแม่กับลูก


เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.