Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารของเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาล ชุมชน ประชาชน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ อาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ ๑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลอิสาณ โดยเทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น หลังใหม่จำนวน ๑ อาคาร เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสถานที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ มีความประสงค์จะให้บุตรหลานได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย

 
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.