Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลอิสาณ ต้อนรับ พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ มาเยียมชมการบริหารจัดการขยะของชุมชนปลอดขยะบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.