Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เรียกประชุมกองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ วางแผนปฎิบัติงาน เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน รับมือพายุ ฝนตก น้ำท่วม และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์นำพนักงานออกปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ บริการ ประชาชน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.