Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

       วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เข้าการเสวนารูปธรรมการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพแม่และเด็ก โดยการบูรณาการกับนโยบายคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ การร่วมจัดนิทรรศการของหน่วยบริการ อปท. และหน่วยงานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมประเด็นสุขภาพแม่และเด็ก ซึงจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในระบบสุขภาพอำเภอ โดยบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 

  
 


 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.