Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

       วันพุธที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ,โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมได้มีการเดินรณรงค์และกิจกรรมให้ความรู้การควบคุมไข้เลือดออก การจัดการขยะ ควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
 


 
 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.