Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา13.30น. ณ วัดบ้านหนองโพรง นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณกล่าวต้อนรับ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะแม่บ้านมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอิสาณ บ้านสวย คนสุขภาพดี และประธานในพิธีกล่าวพบปะพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลอิสาณ จากนั้นให้การสนับสนุนถังขยะอินทรีย์แก่สถานที่ราชการและครัวเรือนต้นแบบได้แก่ วัดหนองโพรง ครัวเรือนผู้บริหารท้องถิ่น รพ.สต.บ้านหนองโพรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตอิสาณ ทั้ง2แห่ง ครัวเรือนผู้นำชุมชน 2 ชุมชน. ครัวเรือนต้นแบบในชุมชน10 ครัวเรือน โรงเรียนสร้างสุขสมวัย(ร.ร.สูงอายุ) เพื่อเป็นการต่อยอดการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน จากนั้นชมการแสดงต้อนรับการฟ้อนรำโดยโรงเรียนสร้างสุขสมวัย โดยนายกเหล่ากาชาดได้ร่วมฟ้อนรำด้วยความเป็นกันเอง จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ ณ รพ.สต.บ้านหนองโพรง และครัวเรือนต้นแบบ หอพักต้นแบบ และเยี่ยมชมการจัดการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ2และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ2 เป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน..ต่อไป..

  

  

  

  

  

   

  

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.