Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 1 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขฯจัดทำโครงการเยาวชนอิสาณ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะมูลฝอย,การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ,สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำก้อน EM Ball,การป้องกันปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจก และฝึกปฏิบัติทำทะเบียนต้นไม้ โดยมีแกนนำเยาวชนร่วมอบรม จำนวน 28 คน ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองโพรง ม.5

    

   เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.