Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันอังคารที่  28 สิงหาคม  2561  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  ได้กล่าวเปิดโครงการผู้สูงอายุ  ใส่ใจสุขภาพ  ประจำปี  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ  มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งวิธีการเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายและวัย  และเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและทางใจของผู้สูงอายุ โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ  สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

  

  

  

  

  

  

  เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.