Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561  นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา  นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน  ให้การต้อนรับกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยาภาพกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พร้อมทั้งเด็กมีศักยภาพตามวัย โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ณ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

  

  

  

  

  

  เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.