Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      วันที่ 15ส.ค.59  เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำห้วยจระเข้มาก ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเดินทางมาเปิดโครงการบุรีรัมย์เมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษพิชิตผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ทุกภาคส่วน จัดทำโครงการ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษพิชิตผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลือกลำน้ำห้วยจรเข้มาก ซึ่งมีปริมาณผักตบชวาจำนวนมาก ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันกำจัดผักตบชวา และรักษาความสะอาดตามแม่น้ำลำคลอง ห้วยจรเข้มาก ระยะทาง 22.8 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านบัว องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง เทศบาลเมืองชุมเห็ด เทศบาลตำบลอิสาณ เทศบาลตำบลชุมเห็ด ซึ่งสามารถกำจัดผักตบชวาได้จำนวนมาก และนำไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยหมักเพิ่มผลผลิตการเกษตรและเป็นการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ให้เป็นแหล่งเสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในอนาคตต่อไป
เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.