Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 9 ก.ค. 64 การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ
 

 

   วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้รับมอบน้ำดื่มจาก อบจ.บุรีรัมย์ โดย สจ.แพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนในการมอบน้ำดื่ม เพื่อนำมาใช้แก่ผู้ใช้บริการในสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลอิสาณ
On July 7, 2021, Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Sub-district received drinking waters from Buriram Provincial Administrative Organization by Mr.Pear Dejphorn, the Chairman of Buriram Provincial Administrative Organization Council. To be used for users in the detention facility (Local Quarantine) of the Municipality of Isan Subdistrict.
 
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ
On July 6, 2021, Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Sub-district, presides over the opening ceremony of the Rabies Prevention and Control Project under the project of disease-free animals, people are safe from rabies according to the wishes of Prof. Dr. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Prince Chulabhorn Walailak, The Queen Mother. The meeting is held at the meeting room of Isan Subdistrict Municipality.
 
 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยกำนันอำนาจ เพชรเลิศ กำนันตำบลอิสาณ ,นายทนนท์ เม็นไธสง ปลัดประจำตำบลอิสาณ ได้เข้าตรวจเยียม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและมอบแนวทางปฎิบัติงานในสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) เทศบาลตำบลอิสาณ ณ วัดหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และ สมุทรปราการ
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และ นราธิวาส
จะต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ทันที
ยกเว้น
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (จำนวน 2 เข็ม) หรือได้รับวัคซีน Astrazeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน
- ผู้ที่ผ่านการกักตัวจาก State Quarantine ตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกนำส่งมายังพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยกระบวนการรัฐ
- ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่เดินทางมาปฏิบัติราชการตามหน้าที่
- ผู้ที่เดินทางเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางยุติธรรม โดยจะต้องมีผลการตรวจแบบ RT-PCR จากต้นทางเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง
- ผู้ควบคุมรถขนส่งสินค้าหรือรับส่งผู้โดยสาร รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขนส่งนั้นๆ
On July 6, 2021, Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Sub-district with Mr. Amnat Phetlert, Isan Sub-district headman, Mr. Thanon Menthaisong, Permanent Secretary of Isan Sub-district have been inspected Encourage staff to perform their duties and provide guidelines for working in the detention facility (Local Quarantine) Isan Sub-District Municipality at Nong Phong Temple, Isan Subdistrict, Mueang District, Buriram Province.
Those arriving from the most restricted areas include Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani and Samut Prakan, Chachoengsao, Chonburi, Trang, Nakhon Pathom, Pattani, Phetchaburi, Songkhla, Samut Sakhon, Saraburi, Yala and Narathiwat must be quarantined in a place provided by the government (Local Quarantine) for 14 days by those arriving in Buriram province from this area. There will be reported to the local health officer immediately.
except
- Those who have completed the full course of vaccination (2 doses) or who have received 1 dose of Astrazeneca vaccine for at least 14 days.
- People who have passed State Quarantine for a specified period of time and delivered to the Buriram area by the government process.
- Government officials or government officials who come to perform their duties.
- Persons travelling for judicial proceedings. There must be a negative RT-PCR test result from the source within 72 hours.
- The operator of a freight car or transporting passengers including those who perform the duties of that transport vehicle.
 
 
 

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine ตำบลอิสาณ ณ วัดหนองโพรง หมู่ที่ 5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
On July 3, 2021, Isan Subdistrict Municipality by Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Subdistrict has assigned employees to prepare the detention facility (Local Quarantine) at Nong Phong temple, Village No. 5, Isan sub-district, Mueang district, Buriram province.
 
 


เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.