Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

 

       ด้วยสถานการณ์น้ำท่วม ในหมู่บ้านรุ่งโรจน์ธานี หมู่ ๑๐ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิกฤตน้ำท่วมสูงในระดับที่ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทางเทศบาลตำบลอิสาณได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็น อาหาร น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ขอขอบพระคุณ ที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมและแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ในนามเทศบาลตำบลอิสาณ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ

      รายนามผู้บริจาค
   - มาสด้าบุรีรัมย์ (เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์) ให้ใช้พื้นที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และบริจาค น้ำดื่ม รวม ๕๗ แพ็ค  
   - นางสาวจิดาภา แหงสูงเนิน และคุณจิม  บริจาค ข้าว ๕๐ กล่อง น้ำ ๒๐ แพ็ค นมวัวแดง ๕ ลัง กาแฟกระป๋อง ๑ ถาด
   - นายไพรัตน์  คุดรัมย์ (สท.ตำบลอิสาณ)  บริจาค น้ำหวาน ๓๐ แก้ว
   - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาอิสาณ)  บริจาค น้ำดื่ม ๑๕ แพ็ค
   - ห้างทวีกิจ  บริจาค น้ำดื่ม ๕๐ แพ็ค ข้าว ๖๐ กล่อง กาแฟ ๖๐ ซอง 
   - ส.ส.สนอง  เทพอักษรณรงค์  บริจาค เงินสด จำนวน ๕๐๐๐ บาท
   - สภากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  บริจาค น้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค
   - ท้องถิ่นอำเภอ(เสมียนตรา)  บริจาค ข้าว จำนวน ๒๐๐ กล่อง
   - หลังคาเหล็ก BK บริจาค ถังน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง

 
 
 
 


  
   
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.