Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันที่ 20 กันยนยน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนในเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังจากอบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันในตนเองให้ห่างไกลสิ่งเสพติด จัดขึ้น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.