Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมผู้บริหารฯ กำนันตำบลอิสาณ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอิสาณ ณ บ้านโคกสะอาด ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ของหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ หวังเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรของหมู่บ้าน และยึดเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.