Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุตำบลอิสาณ  ในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ ผสมผสานมาตรฐานการดูแลคุณภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯจำนวนมาก

เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.