Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการเต้นแอโรบิค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลหันมาออกกำลังกายตามสไตล์ของตนเอง พร้อมด้วย ทีมงาน อสม.ในเขตเทศบาลตำบลออิสาณที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.