Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาเมืองตามตัวชี้วัด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 
 



เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.