Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เปิดโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ขวบ โดยได้มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1และ 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองประกอบการเรียนที่บ้านสอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโคโลน่า 2019

 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.