Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี และ นางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 อสม. และเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านหนองโพรง ให้การต้อนรับ นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในการมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา ประมาณ 02.20 น. จำนวน 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย 1.นายพิพัฒน์ ศิลากุล บ้านเลขที่ 42 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. นางทองคง ศิลากูล บ้านเลขที่ 22 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3. นายศักดิ์สิริ หนองแฝก บ้านเลขที่ 126 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.