Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 11 เมษายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี และนางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า( Covid-19 ) ในครั้งนี้ได้นำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มีรัศมีการพ่นน้ำยาที่เป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 พิกัด การเคหะแห่งชาติ, โคกวัด ,บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ,โคกขุนสมาน ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณจะเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ให้หมู่บ้านชุมชน ขอให้ทุกท่าน

 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.