Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจากเหตุจราจลและไฟไหม้เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมานายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รายงานผลการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.