Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

 

   วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองโพรงและรพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง ได้จัดให้มีการจัดอบรมและให้ความรู้กับ ผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ในการป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.