Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางมาเปิด โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบการสั่งการการติดต่อสื่อสาร และการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลอิสาณ ได้กำหนดการฝึกอบรมขึ้น ในระหว่าง วันที่ 18 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รวม 3 วัน การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายหน่วยงานได้แก่ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำและจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์, คณะครูฝึกจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.