Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ประธานกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอิสาณ ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ เพื่อชี้แจงการทำงาน การบริหารจัดการกองทุน รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พร้อมทั้งหามาตรการเร่งด่วนในลดปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
 

 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.