Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คาราวานเสริมสร้างเด็ก เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เน้นการพัฒนาเด็กให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม และให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ โดยมีการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำให้เกิดเวทีเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเติมโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดกิจกรรรมเพื่อการพัฒนาเด็กในท้องถิ่น ใช้กลไกการบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลอิสาณ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งขึ้น โดยรับความร่วมมือ จาก นางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และ คณะวิทยากร พันตำรวจโทธนานนท์ ไชยสิน สารวัตรกองปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ และนักเรียนนายสิบตำรวจจอหอ นครราชสีมา
 
 
เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.