Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อกท.)ระดับหน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแทนผู้ชนะการแข่งขันไปร่วมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคต่อไป ตลอดจนเป็นการให้นักเรียน นักศึกษาลัยฯ รู้จักการแสดงออกเพื่อการพัฒนาภาวะความเป็ฯผู้นำของตนเองให้เกิดความมั่นใจในสาขาวิชาชีพที่ตนเองศึกษา
 
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.