Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

        วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเทศบาลตำบลอิสาณ คณะกรรมการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้1)เมืองอยู่ดี 2)คนมีสุข 3)สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4)เทศบาลแห่งการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี ในการนี้นายกเทศมนตรี พาคณะกรรมการตรวจประเมินเยี่ยมชมแต่ละจุดที่มีความสำคัญโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเขตเทศบาลตำบลอิสาณ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันกับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อเทศบาลตำบลอิสาณ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือด้วยดี เสมอมา
 
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.