Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

         วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันสิ่งแวดล้อมโลก นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว อิสาณ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมด้วย ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และภรรยา คุณจันทรา ธีระวาณิชย ,นายสา แสงสว่าง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์ ,คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ,คณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากปัญหาความเสือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น สภาวะโลกร้อน ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น เทศบาลตำบลอิสาณจึงได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง ประกอบกับดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในครั้งนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูป่า ณ บริเวณพื้นสาธารณะ ป่าชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านโคกขุนสมาน ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.