Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

       วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ในครั้งนี้ นายประหยัด เทพนคร ประธานสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาวัดโพธิธรรมวนาราม หมู่ที่ 11 บ้านโพธิศรีสุข ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.