Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับความสนใจจากชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน ในตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พากันนำเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ รวมถึงรถจักรยานยนต์ ที่มีอาการเสียใช้ไม่ได้ เข้ามาซ่อมเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมาฝึกอบรมอาชีพ ทำอาหาร ขนมเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้มาเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ซึ่งให้บริการฟรี ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านหนองโพรง) เทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center )จะเปิดให้บริการ วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกวัด, วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองโพรง, วันที่ 29-30 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านสวนครัว

 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.