Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

       วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานตลอดจนลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงศ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ การรณรงค์ครั้งนี้จัดขึ้น ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.