Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสามจังหวัดประกอบด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานโยธา ,ท้องถิ่นจังหวัด ,การเคหะแห่งชาติ ,สํานักงานธนารักษ์ ได้มาศึกษาดูงานและติดตามผลสัมฤทธิ์ การจัดการโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนบ้านหนองแปป ตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.