Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.57 น. ได้รับแจ้งเหตุ ไฟลามทุ่งหลังห้องป้องกันเก่า (ม.9) จากประชาชน ผู้อำนวยการศูนย์ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  ได้สั่งการ รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน รถตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 8 นาย    เข้าระงับเหตุและเวลา 19.15 น.สามารถควบคุมเพลิงได้

     

 

 

  

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.