Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      เทศบาลตำบลอิสาณฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการTo Be Number One. ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ กลุ่มเป้าหมายนักเรียน200คน  นางสาววนิดา พิริยะโรจน์ ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีฯ ในการเปิดโครงการฯ ทั้งนี้มีผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจ.บุรีรัมย์ ร่วมให้กำลังใจในการดำเนินการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์พร้อมคณะครูให้การต้อนรับตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนิยการครั้งนี้ วิทยากรถ่ายทอดความรู้โดยครูนิภักดิ์ กาละซิรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One พร้อมคณะจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

 

 

 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.