Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บริการจุดบริการประชาชน เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ มีวันหยุดยาว มีรถเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา และอาจทำให้เกิดอุบัติบนท้องถนนได้ จึงได้มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากท้องถนนไ โดยเทศบาลตำบลอิสาณมีจุดบริการประชาชน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสี่แยกเทศบาลอิสาณ และ บริกเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 เส้นถนน บุรีรัมย์-ห้วยราช เทศบาลตำบลอิสาณขอให้ทุกท่านได้เดินทางโดยปลอดภัยและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

 

 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.