Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางพร้อมคณะ เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระหว่างเทศบาลตำบลอิสาณและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในด้านบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอน และด้านอื่นๆ ให้มีคุณภาพและได้มาตราฐาน

  

  

  เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.