Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 19 กันยายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี 2561 ณ วัดสว่างอารมณ์ ม.9 บ้านยาง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด โดยมีเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน ครอบครัวผู้สูงอายุและพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ  เป็นโครงการให้สมาชิกในครอบครัว พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯประกอบด้วยการฝึกสวดมนต์ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ และรับศีล จากพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

 

 

 

 

 

 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.