Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

           วันที่ 3 กันยายน 2561 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number 1 โดยมีคณะวิทยากร จาก สสจ.จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาให้ความรู้ ซึ่งมีเป้าหมายจะให้เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลบาลตำบลอิสาณห่างไกลจากยาเสพติด โครงการจัดขึ้น
ณ โรงเรียนเสนศิริอนุรณ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     

    

   

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.