Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันที่  29  สิงหาคม  2561  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ  ได้จัดทำโครงการอบรมความปลอดภัย  ป้องกันเด็กจมน้ำ  ประจำปีงบประมาณ 2561  ให้เด็กในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอิสาณ  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะวิธีการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

  

  

  

  

   

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.