Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

        วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม  2561  สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอิสาณ  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวโดยได้รับเกียรติจาก นางสุชาดา  มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ  การป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ห้องประชุมศรีพุทรา  เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.