Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     

        วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลอิสาณ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนบ้านหนองโพรงและใกล้เคียง เรื่องการดูแลสุขภาพตามวิถีพอเพียง,การใช้สมุนไพรที่เหมาะกับตนเอง และมีกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรและสวนสมุนไพร ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองโพรง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.บ้านบัว คุณจันดี ยวกไธสง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการมาให้ความรู้

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.