Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

 

      เทศบาลตำบลอิสาณได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชนในการปฏิบัติงานและสร้างความปรองดองระหว่างองค์กรกับชุมชน "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" ปี 2561 ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 โดยมีการอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษให้กับ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน ตำบลอิสาณ 

 


เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.