Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

 
      ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลอิสาณได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด ขบวนคาร์นิวัล ในงาน BURIRAM SONGKRAN CARNIVAL ประจำปี 2561 และเทศบาลตำบลอิสาณได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดในตีมอารยธรรมปราสาท2ยุค จากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาลผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณนำโดยนายสุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน กลุ่มพลังมวลชนชาวตำบลอิสาณ ร่วมขบวนแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านชน4เผ่า ไทย เขมร ลาว ส่วย ณ สนามช้างอารีน่า

 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : isan.buriram@gmail.com


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.